Ubezpieczenia turystyczne czy wiesz jaki zakres mogą obejmować?

Ubezpieczenia turystyczne to świetna opcja, bez względu na preferowaną formę wakacji. Warto się na nie zdecydować podczas rodzinnej wycieczki, ekstremalnych górskie wędrówki oraz zwiedzanie europejskich stolic. Oprócz dobrego planu transportu i zakwaterowania, to ubezpieczenie może sprawić, że poczujesz się bezpiecznie, nawet jeśli zdarzy się coś nieoczekiwanego.

Zakres polis turystycznych może uwzględniać różne obszary, w tym:

– ubezpieczenie kosztów leczenia,

– assistance,

– NNW- następstw nieszczęśliwych wypadków,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

– ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego,

– wydatki poniesione w związku z odwołaniem podróży.

Dokładne parametry należy dobrać na podstawie schematów podróżowania i planowanych w czasie wakacji aktywności.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

KL Insurance – Medical Expenses, chroni turystów przed wysokimi rachunkami w przypadku problemów zdrowotnych. Sam koszt hospitalizacji może sięgać dziesiątek tysięcy złotych a jeśli podróżny jest odpowiednio ubezpieczony, pokrywa go towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie podróżujący z własnej kieszeni. Ochrona ubezpieczeniowa różni się w zależności od firmy i zakupionego pakietu, a szczegółowe informacje na temat ich ochrony znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia w ramach produktu, jakim są ubezpieczenia turystyczne najpopularniejsze.

Odszkodowanie za spóźniony lub odwołany lot

Za opóźniony lub odwołany lot, podróżny może otrzymać odszkodowanie od linii lotniczych. Warto jednak zaopatrzyć się w dodatkowe ubezpieczenie, ponieważ kwoty odszkodowania nie zawsze wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów. Dodatkowa ochrona w ramach polisy podróżnej obejmuje dodatkowe poniesione wydatki, takie jak koszty zakwaterowania lub posiłków, transportu na lotnisko i z lotniska, przybory toaletowe lub dodatkowa odzież, jako rekompensata za odwołany lub opóźniony lot. Każda firma ubezpieczeniowa określa minimalną liczbę godzin opóźnienia lotu, po której można ubiegać się o świadczenia. Pamiętaj, aby powiadomić centrum alarmowe, gdy tylko upłynie wyznaczony czas (zgodny z zapisem w OWU).

Ubezpieczenie bagażu 

Chyba każdy zna kogoś, kto podczas podróży zgubił torbę pełną kosmetyków, ubrań i elektroniki. Podczas sortowania, bagaż może zostać uszkodzony lub przypadkowo wysłany na inny lot. Bagaż jest chroniony ubezpieczeniem pod opieką ubezpieczonego lub dorosłej osoby towarzyszącej, w magazynie (za pokwitowaniem), w tranzycie lub w miejscu zakwaterowania. Ubezpieczenie bagażu jest opłacane na kwotę wybraną przy zakupie Kwoty Gwarantowanej i może być również wypłacone w przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na opóźniony bagaż.